Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Wind το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

H Wind Hellas ανακηρύχτηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης
(ΠΣΠΑ) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, έργο προϋπολογισμού 180.000 ευρώ.

Το διαγωνισμό διενήργησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο εν λόγω σύστημα θα διασυνδέονται και θα διαλειτουργούν οι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης. Οι πιστοποιημένοι φορείς θα υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση μέσω του ΠΣΠΑ και των εκάστοτε εντεταλμένων οργάνων του υπουργείου Εργασίας και των Περιφερειών.

close menu