Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems το έργο Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχείρισης Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας

Τη Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest,  επέλεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για την παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής (LISA-2020-OP-08 – Lot 1 Managed ICT Services).

Η σύμβαση-πλαίσιο έχει τριετή διάρκεια με τη δυνατότητα δύο ετήσιων ανανεώσεων και η συνολική του αξία είναι 19.3 εκ. ευρώ.

Μέσω του σημαντικού αυτού έργου, η Uni Systems θα παράσχει Υπηρεσίες Διαχείρισης ICT συστημάτων σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων δικτύων και επικοινωνίας, περιεχομένου και συνεργασίας καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών. Παράλληλα, η Uni Systems θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και την υλοποίηση αυτών για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Οργανισμού.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στα κεντρικά γραφεία του eu-LISA στην Εσθονία και σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στην Αυστρία.

Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Εξωτερικού και διευθυντικό μέλος του ΔΣ της Uni Systems Λουξεμβούργου, ανέφερε: «Ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά τη νέα σύμβαση με τον eu-LISA που θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού στον τομέα Υπηρεσιών Διαχείρισης ICT συστημάτων. Η νέα σύμβαση επιβραβεύει την κατάρτισή μας  στον εξειδικευμένο επιχειρησιακό και τεχνολογικό τομέα του Οργανισμού και επιβεβαιώνει την επιτυχή πορεία μας στη παροχή υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης υπηρεσιών Cloud και διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής.»

 

close menu