Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems οι ευφυείς τεχνολογίες του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για 1 εκατ. ευρώ

Η Uni Systems είναι ο ανάδοχος του έργου του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ.

To έργο είναι δομημένο σε δύο μέρη που αφορούν:

  • Το Μέρος Α’ αποτελείται από δράση «ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» που περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: ειδικές λειτουργικότητες, υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επικοινωνίας, διάδρασης δήμου – δημότη, εφαρμογή έξυπνων κινητών, ηλεκτρονικά ραντεβού, ψηφιοποίηση φακέλων πολεοδομίας και αρχείων των οικονομικών υπηρεσιών και διαχείριση ωφελούμενων Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου.
  • Το Μέρος Β’ περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών σε 16 δημοτικά κτίρια και στη διαμόρφωση χώρου Computer Room. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών θα υλοποιηθεί με υλικά τελευταίας τεχνολογίας, ενώ θα περιλαμβάνονται εργασίες και εξοπλισμός για δομημένη καλωδίωση οπτικών ινών και κατασκευή computer room
close menu