Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems η επεξεργασία στατιστικών του υπ. Δικαιοσύνης για 940 χιλ. ευρώ

Η Uni Systems με υπεργολάβο την ΕΥ είναι ο ανάδοχος του έργου «ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης». Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη ανάμεσα στη εταιρεία και στο υπ. Δικαιοσύνης ανέρχεται στα 940.000 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων της δικαιοσύνης. Ειδικότερα, μέσω της αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων διαδικασιών Αποθήκης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), θα συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα από διαφορετικές πηγές, θα συνδυάζονται κατάλληλα με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών και θα παράγονται αναλύσεις και στατιστικές με σκοπό την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη του υπουργείου αλλά και σε εξουσιοδοτημένους εσωτερικούς χρήστες των αρμόδιων φορέων της Δικαιοσύνης.

Τα στατιστικά στοιχεία θα αφορούν στη ροή και στο πλήθος των υποθέσεων, στην ταχύτητα των δικαστικών σχηματισμών, στο χρόνο αναβολών, στην παλαιότητα εκκρεμών υποθέσεων, στις ακραίες καθυστερήσεις και στην άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεις, αναιρέσεις) κατά δικαστικών αποφάσεων ανά δικαστήριο, κατηγορία υποθέσεων, αντικείμενο και φάση υπόθεσης. Επίσης, προβλέπεται η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ανά κατηγορία για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως: προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη, λαθρεμπορία καυσίμων, αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Trafficking, διακρίσεις, εκμετάλλευση ανηλίκων, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, υποθέσεις διαφθοράς, διεθνή τρομοκρατία.

close menu