Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Space Hellas η συντήρηση του ΕΔΥΤΕ έναντι 852 χιλ. ευρώ

Η Space Hellas ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος του διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου του ΕΔΥΤΕ», έναντι 852.326 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο εξασφαλίζει τη συνέχιση της παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου του ΕΔΥΤΕ. Λόγω της μεγάλης σημασίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του οπτικού δικτύου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές που εφαρμόζονταν έως σήμερα.

close menu