Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Space Hellas για 2 εκατ. ευρώ η αναβάθμιση του data center του υπ. Εσωτερικών

Η Space Hellas είναι ο ανάδοχος του έργου του υπουργείου Εσωτερικών για την «επέκταση και αναβάθμιση κέντρων δεδομένων (Data Centers) που φιλοξενούν εξοπλισμό των συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας», έναντι 1,98 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σχεδίαση και υλοποίηση του έργου θα γίνει με βάση την ελαχιστοποίηση των μοναδιαίων σημείων αστοχίας και την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας του Κέντρου Δεδομένων (Data Center). Έτσι το Κέντρο Δεδομένων θα είναι κατηγορίας Tier 3, πλήρους εφεδρείας σε τροφοδοσία και ψύξη εξασφαλίζοντας διαθεσιμότητα 99.99%. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού υποδομής των υφιστάμενων χώρων των δύο Κέντρων Δεδομένων Αθήνας και Θεσσαλονίκης (σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και αποκαπνισμού, σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας κλπ.), προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες φιλοξενίας των Ευρωπαϊκών Συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας.

Στη συνέχεια οι υφιστάμενοι χώροι θα διασυνδεθούν δικτυακά με τον καινούργιο χώρο που θα δημιουργηθεί προκειμένου να αποτελέσουν λειτουργικά ένα Κοινό Κέντρο Δεδομένων.

close menu