Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην RDC Informatics η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της Egnatia Aviation

H RDC Informatics ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) για την αεροπορική ακαδημία Egnatia Aviation.

Η υλοποίηση της πλατφόρμασ βασίστηκε στο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics με στόχο να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες σύγχρονης, ασύγχρονης και συνδυαστικής (blended) διδασκαλίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην υλοποίηση του εξεταστικού συστήματος της πλατφόρμας, όπου οι εξελιγμένες δυνατότητές του μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της προηγμένης ακαδημαϊκής αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων της αεροπορικής εκπαίδευσης.

close menu