Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Profile Software το σύστημα αρχείων των δικαστηρίων έναντι 28,5 εκατ. ευρώ

Η Profile Software είναι ο ανάδοχος του έργου για την αναβάθμιση του συστήματος τήρησης των αρχείων των δικαστηρίων έναντι 28,5 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση και εγκατάσταση των τεχνικών υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού και την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υπάρχον σύστημα της ηχογράφησης – αποηχογράφησης.
  • Την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, μέσω της Ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υφιστάμενο σύστημα της ηχογράφησης αποηχογράφησης έως 110.000 ωρών/ συμβατικό έτος με δυνατότητα μεταφοράς αν δεν καλυφθούν, κατά την διάρκεια του έτους, στα επόμενα έτη
close menu