Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην OTS η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΥΠΑ

Η OTS είναι ο ανάδοχος του έργου της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την δημιουργία ενός σύγχρονου και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Το έργο κατοχυρώθηκε έναντι 111,6 χιλ. ευρώ. 

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα αναμένεται να απελευθερώσει πόρους καθώς πολλές από τις αναγκαίες εργασίες που θα αυτοματοποιηθούν είτε καλύπτονται μερικώς από το υπάρχον σύστημα, είτε καθόλου και γίνονται χειρόγραφα και αποσπασματικά είτε ασύνδετα μεταξύ τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αρνητικά από πλευράς ασφάλειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας αλλά και ολοκληρωμένης πληροφόρησης. Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΥΠΑ έχει να διαχειριστεί τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν περίπου 6.500 υπαλλήλους, που απασχολούνται με κάθε είδους εργασιακή σχέση σε όλη την γεωγραφική επικράτεια της χώρας, την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική μέριμνα του εν λόγω προσωπικού. Το σύστημα που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα έχει καταστεί πλέον απαρχαιωμένο και η λειτουργικότητα και βαθμός αυτοματισμού που προσφέρει δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες.

TAGS:

close menu