Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Oracle το cloud retail της Prada

Στην υλοποίηση retail cloud-based εφαρμογών στον όμιλο Prada προχώρησε η Oracle μέσω των λύσεων Oracle Retail Xstore Point-of-Service (POS)) και Oracle Retail Customer Engagement Cloud Service. ο Όμιλος Prada με αυτές τις λύσεις μπορεί να συλλέγει τις προτιμήσεις και τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών του. Με αυτά τα δεδομένα, ο Όμιλος Prada στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας του, στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και στην ταχύτερη αντίδρασή του στις μεταβολές και στην εξέλιξη κυρίως της αγοράς.

Η επόμενη φάση της συνεργασίας

Στην επόμενη φάση, ο όμιλος Prada θα υλοποιήσει την υπηρεσία Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service, ένα εργαλείο πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνεται στη σουίτα Oracle Retail Analytics and Planning. Οι λύσεις εγκαθίσταται πάνω στο Oracle Retail AI Foundation, το οποίο παρέχει τις αναλυτικές πληροφορίες για τη βοήθεια στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό αγορών, μετακινήσεων και πωλήσεων.

close menu