Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Nova ICT η πλατφόρμα για την ψηφιακή εκπαίδευση έναντι 22 εκατ. ευρώ

Η Nova ICT είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού του ΤΕΕ για το έργο “Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)».

Το έργο αφορά στην:

  • Ανάπτυξη ή/και μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε υλικό ψηφιακής μάθησης, σε συγκεκριμένες ειδικότητες των ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ), των Πρότυπων ΕΠΑΛ, των ΕΠΑΛ και των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας.
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης.- Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη χρήση της ψηφιακής μάθησης.
  • Συντήρηση πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά (υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επίλυση τεχνικών προβλημάτων εφόσον απαιτηθεί).ν
  • Προμήθεια υποδομών οι οποίες δύναται να καλυφθούν μέσω G-Cloud
close menu