Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Nova η ψηφιοποίηση των Ελληνικών Βιβλιοθηκών έναντι 9,4 εκατ. ευρώ

H Nova είναι ο ανάδοχος του έργου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την “Δημιουργία Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και Δημόσιων Βιβλιοθηκών” έναντι 9,349 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην δημιουργία ενός πολυλειτουργικού συνεργατικού δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες της Ελλάδος και στο οποίο κεντρικό ρόλο θα έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη. Σκοπός είναι η διευκόλυνση της καταγραφής του έντυπου και ψηφιακού υλικού που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες, η εφαρμογή ενιαίων προτύπων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας, η δημιουργία ανοιχτών δεδομένων για εξασφάλιση επικοινωνίας με εθνικούς και διεθνείς συσσωρευτές, η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης προς όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους πολίτες και η εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης των λειτουργιών ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή επανάληψη ίδιων εργασιών. Το δίκτυο θα είναι ανοιχτό προς άλλα ομοειδή συστήματα και θα κάνει πλήρη αξιοποίηση των τελευταίων εξελίξεων των ΤΠΕ, προφέροντας εύκολη πρόσβαση προς όλους με προσαρμογή στις δυνατότητες του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (κινητά, tablets, PC’s, συσκευές ΑΜΕΑ).

Το έργο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών εντός των Δημοσίων Βιβλιοθηκών του δικτύου. Θα υπάρξει μέριμνα για την ασφάλεια του συστήματος (δεδομένα), για το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τέλος, θα ληφθεί υπόψη η παρούσα κατάσταση των δημόσιων βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ιδίως ως προς τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει ή οφείλει να παρέχει κάθε Οργανισμός καθώς και το επίπεδο πληρότητάς τους

Έργα - Εγκαταστάσεις

close menu