Τηλεπικοινωνίες

Στην Lancom η αναβάθμιση της ευρυζωνικής σύνδεσης της ΕΡΤ3

Η Lancom ορίστηκε ανάδοχος του έργου «Κατασκευή γραμμής δεδομένων (οπτική ίνα) μεταξύ των κτιρίων της ΕΡΤ3 – Λεωφ. Στρατού & Αγγελάκη 14 – και προμήθεια υπηρεσιών ευρυζωνικής διασύνδεσης μεταξύ των παραπάνω εγκαταστάσεων, για τα έτη 2021 – 2023, με Αρ. Πρωτ. Θ2026 /18.12.2020», της ΕΡΤ3.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η Lancom θα κατασκευάσει και θα παραδώσει δύο ανεξάρτητες συνδέσεις οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων μεταξύ του κτιρίου της Λεωφόρου Στρατού 1 και του κτιρίου της Αγγελάκη 14, παρέχοντας τον ανάλογο εξοπλισμό με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας.

Παράλληλα θα παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και 24ωρης υποστήριξης των υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες HCN, Forthnet, Wind και Vodafone. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 59.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

close menu