Ψηφιακή Στρατηγική

Στην κοινοπραξία TΕΡΝΑ Ενεργειακή-Indigital-AMCO, ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟΑΣΘ, ύψους 39 εκατ. ευρώ

Όπως αναμενόταν, η κοινοπραξία των TΕΡΝΑ Ενεργειακή-Indigital-AMCO ήταν τελικά ο τελικός νικητής του διαγωνισμού για την ψηφιακή αναβάθμιση των συγκοινωνιών της συμπρωτεύουσας, καθώς ήταν και οι μοναδικοί που κατέθεσαν προσφορά.

Το έργο, που ανήκει στη «Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025», μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μετά από την έγκριση της προώθησης για υπογραφή της σύμβασής του, προϋπολογισμού 31,5 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της κοινοπραξίας, με κύριο του έργου τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει τη δημιουργία του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τηλεματικής και πληροφόρησης επιβατών, το ΟΠΣ αυτοματοποιημένης συλλογής κομίστρου, το οποίο θα βασίζεται σε ηλεκτρονικά εισιτήρια (έξυπνες κάρτες και mobile εφαρμογές), το ΟΠΣ προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, το ΟΠΣ ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών με ψηφιακές υπογραφές, το ΟΠΣ διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), το ΟΠΣ διαχείρισης αμαξοστασίου και το ΟΠΣ διαχείρισης αιτημάτων επιβατικού κοινού και παραπόνων.

Ο ανάδοχος επίσης θα δημιουργήσει τη Διαδικτυακή Πύλη και τις εφαρμογές για έξυπνες συσκευές, το σύστημα διαχείρισης καυσίμου, Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI), δράσεις δημοσιότητας έργου και ενημέρωσης επιβατικού κοινού κ.ά. Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες και προϋπολογισμού ύψους 39 εκατ. ευρώ, ενώ φέρει τον τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)». Το έργο αφορά μεν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΣΘ (πρώην ΑΣΥΘ), αλλά η λύση θα καλύψει και τις ανάγκες του Μετρό της Θεσσαλονίκης, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία το 2023.

close menu