Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην κοινοπραξία Q&R-Toolbox το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εξωτερικών

Η κοινοπραξία Q&R-Toolbox είναι ο ανάδοχος του έργου «εκσυγχρονισμός της Οικονομικής Διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ μέσω απλοποίησης διαδικασιών και ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1.089.793 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες και την εκτέλεση των
διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των Αρχών Εξωτερικού.

Σήμερα οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες γίνονται χειρόγραφα ή με χρήση τοπικών εφαρμογών γραφείου, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών καθώς και πρόβλημα διαχείρισης της πληροφορίας. Η λύση θα παρέχεται μέσω ενιαίας  κεντρικοποιημένης  πλατφόρμας και τα δεδομένα της  οικονομικής διαχείρισης των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας στο σύνολό τους θα αποθηκεύονται στην κεντρική υποδομή του G-Cloud, γεγονός που θα διευκολύνει την οριζόντια επεξεργασία τους. Να σημειωθεί ότι στους στόχους είναι και η επίτευξη  διαλειτουργικότητας με το gov – ERP.

Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν μια σειρά από ηλεκτρονικές διεπαφές, ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και μεταδεδομένων, ικανά να καλύψουν τη μέγιστη δυνατή εισαγωγή/ εξαγωγή δεδομένων

Επιχειρήσεις

close menu