Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην κοινοπραξία ΟΤΕ-Uni Systems-Space Hellas το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έναντι 12,1 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών ΟΤΕ-Uni Systems-Space Hellas είναι ο ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ»), έναντι 12,1 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης / ασφάλειας που θα εγκατασταθούν στις σχολικές μονάδες της χώρας. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω της προμήθειας μιας συσκευής πρόσβασης – ασφάλειας, από την οποία το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μόνο του τις υπηρεσίες που παρέχει (και για τις οποίες είναι ο καθ ́ύλην αρμόδιος φορέας) στη σχολική κοινότητα. Σύμφωνα με την πρόσφατη διαστασιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με το ΠΣΔ, οι συνολικοί φορείς του Δικτύου ανέρχονται σε 13.762, από τους οποίους 1 είναι μεσαίος, 4 είναι μικροί και οι υπόλοιποι ασύμμετροι.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το εθνικό δίκτυο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς. Μέσω του ΠΣΔ, το υπουργείο Παιδείας παρέχει στη σχολική κοινότητα ένα σύνολο από προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής χρηστών.

close menu