Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην κοινοπραξία “Μυτιληναίος-Τέρνα” ο Ψηφιακός Χάρτης Απαλλοτριώσεων για 23,3 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών Μυτιληναίος-Τέρνα είναι η ανάδοχος του έργου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών “Δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ‘‘e-apallotriosis’’ για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων των φορέων του Δημοσίου” έναντι 23,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην στην ψηφιοποίηση όλων των φυσικών αρχείων/εγγράφων που αφορούν στις απαλλοτριώσεις του υπουργείου Υποδομών, όπως και επιλεγμένων δήμων της χώρας και στη μεταφορά των εν λόγω ψηφιακών δεδομένων στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση, η λεπτομερής καταγραφή και η γεωχωρική αρχειοθέτηση 4.360.000 σελίδων (έγγραφα, σχέδια, πίνακες) για την ενίσχυση της επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Επιπλέον, η υλοποίηση της συμφωνίας – πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ενοποιημένου Ψηφιακού Χάρτη απαλλοτριώσεων και αξιώσεων της χώρας με χαρτογραφικό υπόβαθρο, σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την καταγραφή έργων και απαλλοτριώσεων του νέου μητρώου απαλλοτριώσεων και αξιώσεων της χώρας.

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη του έργου «οι πληροφορίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν στον ορθό σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων και επενδύσεων, στον καθορισμό των διοικητικών τελών και στον προσδιορισμό πληροφοριών σχετικά με τυχόν απαλλοτριώσεις και στη διαφάνεια και αντικειμενικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει η Διοίκηση (Κεντρική, Περιφερειακές, Τοπικές) όσον αφορά στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πολίτες, τους επαγγελματίες που εμπλέκονται, τις επιχειρήσεις και τις συναφείς δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς».

close menu