Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην ipexpert η αναβάθμιση εξοπλισμού της SABO

Η ipexpert ολοκλήρωσε την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κρίσιμου εξοπλισμού για τον Όμιλο Εταιρειών SABO. Το έργο περιλαμβάνει την επίσης την εγκατάσταση και παραμετροποίηση Dell server και storage, Cisco switching και networking, καθώς και Fortinet firewalling.

Χάρη στη στρατηγική προσέγγιση και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της ipexpert,η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε ομαλά και με ακρίβεια, προσφέροντας στον ΌμιλοSABOένα εξειδικευμένο και αξιόπιστο περιβάλλον υποδομής, που καλύπτει απόλυτα τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Ο Όμιλος SABO είναι ένας από τους σημαντικότερους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού και διαθέτει εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με 35ετήπαρουσία στον τομέα των κατασκευών, οΌμιλοςSABOεπενδύειστην εξειδίκευση του προσωπικού και σε εξοπλισμό αιχμής, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται σωστές κατασκευές, αξιοπιστία και άμεση τεχνική βοήθεια μετά την εγκατάσταση. Αυτή η επιτυχημένη συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση τηςipexpertγια την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και λύσεων, προσαρμοσμένων στις ακριβείς ανάγκες των πελατών της. Ηipexpertσυνεχίζει να αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει τεχνολογικές λύσεις αιχμής, που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

close menu