Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Indigital η ψηφιοποίηση του δήμου Χαλκηδόνας – Νέας ΦΙλαδέλφειας

Η Indigital είναι ο ανάδοχος του έργου “Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών”.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, η Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων, η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την προστασία του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα:

  • Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση στο G-Cloud του λογισμικού του εξοπλισμού και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος εκτάκτων αναγκών και της εφαρμογής εκτάκτων αναγκών.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση δυο καμερών ανίχνευσης-επιτήρησης πυρκαγιάς.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση δυο μετεωρολογικών σταθμών.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού video server.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση καταγραφικού εικονοσειρών.

Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ψηφιακή οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου μέσω ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα αποτελέσουν μια σύγχρονη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διακίνησης του φυσικού αρχείου του δήμου.

close menu