Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην IBM το σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών της “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου”

H ΙΒΜ υλοποίησε τη λύση Motorway Management Services System (MMSS) στην Aegean Motorway (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), παραχωρησιούχο εταιρεία που διαχειρίζεται τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί. Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης των υποδομών του αυτοκινητοδρόμου που αξιοποιεί τις δυνατότητες του IBM Maximo Application Suite (MAS).

Η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» επέλεξε στρατηγικά το IBM MAS ως τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος MMSS, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των παγίων, την παρακολούθηση της χρήσης των αποθεμάτων, τον προγραμματισμό των ελέγχων και τις πρακτικές για τη διαχείριση των εργασιών συντήρησης. Το IBM Maximo Application Suite αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των παγίων καθώς συμβάλει στην παρακολούθηση, τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της διάρκειας ζωής τους.

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων για την παρακολούθηση των επιδόσεων των παγίων σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των εργασιών συντήρησης και των αποθεμάτων, τον έλεγχο του κόστους και του προγραμματισμού, καθώς και την προληπτική συντήρηση και την πρόσβαση σε όλα τα πάγια μέσω της τεχνολογίας GIS

close menu