Πληροφορική

Στην Ελλάδα ο ένας από τους πέντε νέους υπερυπολογιστές νέας γενιάς της Ευρώπης

Τη στρατηγική της να διπλασιάσει – τουλάχιστον – τους υπερυπολογιστικούς πόρους, που είναι διαθέσιμοι για χρήση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συνεχίζει να υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευρύνοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρώπη, η Ένωση προσθέτει πέντε ακόμη υπερυπολογιστές νέας γενιάς στο δυναμικό της, εκ των οποίων, μάλιστα, ο ένας στην Ελλάδα.

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων αποτελεί μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της αξιοποίησης δεδομένων με πολύπλευρες διαστάσεις. Μια επανάσταση, την οποία η Ευρώπη κάνει με εκτελεστικό βραχίονα την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC).

Η EuroHPC ανακοίνωσε χθες πέντε νέες εγκαταστάσεις φιλοξενίας των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών επόμενης γενιάς, κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας επιλογής. Ανάμεσα τους και ο πρώτος ευρωπαϊκός υπερυπολογιστής εξακλίμακας, ο JUPITER, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο γερμανικό κέντρο υπερυπολογιστών Jülich και θα χρηματοδοτηθεί εξίσου από τη Γερμανία και από την κοινή επιχείρηση EuroHPC.

Η ικανότητα εξακλίμακας (υπερυπολογιστές με δυνατότητα να εκτελούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια ή 1.018 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για την Ε.Ε. και δίνει σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή επιστημονική αριστεία. Η ικανότητα εξακλίμακας θα ωφελήσει συμπληρωματικές τεχνολογίες, όπως η κβαντική υπολογιστική, τα ψηφιακά δίδυμα και τα μαζικά δεδομένα.

Και στην Ελλάδα

Τέσσερις ακόμη εγκαταστάσεις έχουν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν υπολογιστές, οι οποίοι θα διαθέτουν ικανότητες πετακλίμακας ή προεξακλίμακας: το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) στην Ελλάδα, η κυβερνητική υπηρεσία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών στην Ουγγαρία, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (στο Galway) και το Ακαδημαϊκό Κέντρο Υπολογιστών στην Πολωνία.

Τα μηχανήματα αυτά θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων επιστημονικών και βιομηχανικών εφαρμογών στην εξατομικευμένη ιατρική, την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τη μοντελοποίηση του σχεδιασμού αιολικών πάρκων και τη βιομοριακή έρευνα.

“Οι πέντε αυτοί νέοι υπερυπολογιστές θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε μοντέλα υψηλής ακρίβειας, ώστε να αντιμετωπίσουμε κοινωνικές προκλήσεις και να δώσουμε ώθηση στην έρευνα της κλιματικής αλλαγής, της κοσμολογίας, της μηχανικής, της επιστήμης των υλικών και άλλων γνωστικών αντικειμένων”, σχολίασε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κυρία Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ.

Το υπερυπολογιστικό δυναμικό

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) αφορά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ, που μπορούν να επιλύσουν εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα. Πρόκειται για τον “κινητήριο μοχλό”, που τροφοδοτεί την οικονομία των δεδομένων, με τη δυνατότητα να επιτρέπει σε βασικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια, να αξιοποιούν το τεράστιο δυναμικό των μαζικών δεδομένων.

Οι νέοι τόποι φιλοξενίας θα είναι συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος Ευρωπαίων χρηστών  από την επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την Ε.Ε. και τις συμμετέχουσες χώρες.

Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση, στην οποία η κοινή επιχείρηση EuroHPC εγκαινίασε ακόμη έναν υπερυπολογιστή, τον LUMI, με έδρα το Kajaani της Φινλανδίας. Ο LUMI είναι ο ταχύτερος και ενεργειακά αποδοτικότερος υπερυπολογιστής στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είναι και ο τρίτος ταχύτερος παγκοσμίως.

Χάρη στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν γίνει εφικτές μια σειρά από πρωτόγνωρες δυνατότητες, όπως η επιτάχυνση της ανακάλυψης νέων φαρμάκων και η πρόβλεψη της εξάπλωσης του ιού. Επίσης, έχει διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και η κατανομή των περιορισμένων ιατρικών πόρων, αλλά και η πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας των μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας.

close menu