Έργα - Διαγωνισμοί

Στην Dynacomp ο διαγωνισμός Συστήματος Υψηλής Υπολογιστικής Δύναμης της ΕΑΠ

Η Dynacomp μειοδότησε στον διαγωνισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για προμήθεια Συστήματος Υψηλής Υπολογιστικής Δύναμης, στα 1,36 εκατ. ευρώ. Το σύστημα που θα εγκατασταθεί στο ΕΑΠ, αποτελείται από 2 clusters: ένα για την υλοποίηση VSI (Εξυπηρετητές τύπου Α) και ένα για την υλοποίηση VDI (Εξυπηρετητές τύπου Β) και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέου τηλεπικοινωνιακού κέντρου στο κτίριο Δ΄ του ΕΑΠ στην Πάτρα. Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου τηλεπικοινωνιακού και πληροφοριακού εξοπλισμού θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή του υπολογιστικού νέφους του ΕΑΠ (HOU-C).

Η υποδομή HOU-C θα φιλοξενεί τις παρακάτω υπηρεσίες:
– Υποδομή VDI (Virtual Desktop Infrastructure) για τουλάχιστον 250 VDesktops
– Κεντρικούς Εξυπηρετητές (V-Servers) διαχείρισης διοικητικών υπηρεσιών.
– Κεντρικούς εξυπηρετητές (V-Servers) διαχείρισης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
– Κεντρικούς εξυπηρετητές (V-Servers) διαχείρισης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.
– Κεντρικούς εξυπηρετητές (V-Servers) φιλοξενίας ιστοσελίδων.
– Υπηρεσίες τηλεφωνίας.
– Υπηρεσίες απρόσκοπτης Λειτουργίας DRP (Disaster Recovery Plan).

Στο δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλών Επιδόσεων (HPC) μειοδότρια αναδείχτηκε η Cosmos
Business Systems με τιμή προσφοράς στα 95.300 ευρώ.

close menu