Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Crowdpolicy το Πληροφοριακό Σύστημα του “Πράσινου Ταμείου”

H Crowdpolicy αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού που διενήργησε το Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Υπηρεσίες Υλοποίησης Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης και Μητρώου Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕπΕΑ) και Υπηρεσίες Λειτουργικής και Τεχνικής Υποστήριξης Διαδικασιών». Η ανάθεση του έργου έγινε έναντι 171.120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως την καταγραφή των αντιρρήσεων και των σχετικών πληροφοριών, την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της Επιτροπής, την ανταλλαγή μηνυμάτων και σχολίων μεταξύ των μελών, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου και της επίλυσης κάθε αντίρρησης.

Επιπλέον, θα παρέχει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο με τις προηγούμενες αντιρρήσεις, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και την ιστορική ανασκόπηση των συναφών διαδικασιών. Το έργο θα επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων, με στόχο την αναφορά στην πρόοδο των αντιρρήσεων και την προσφορά αναλυτικών αναφορών για την εκπόνηση αναλύσεων και αξιολογήσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των αντιρρήσεων

TAGS:

close menu