Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Cosmos Business Systems το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ

Η Cosmos Business Systems αναδείχτηκε ανάδοχος του έργου “Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων υπαρχουσών εφαρμογών και Ανάπτυξης νέων εφαρμογών, καθώς και η Παραγωγική τους λειτουργία” του ΟΠΕΚΑ που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης επιδομάτων και επιχειρησιακών λειτουργιών του Οργανισμού.

Το έργο, προϋπολογισμού 927 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ στον Οργανισμό Προνοιακών  Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Σκοπός του είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) των λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ μέσω της αξιοποίησης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, οι οποίες υποστηρίζουν:
– επίδομα παιδιού,
– αναπηρικά επιδόματα,
– ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
– επίδομα γέννησης,
– επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
– επίδομα στέγασης,
– επίδομα αναδοχής,
– στεγαστική συνδρομή ανασφάλιστων υπερηλίκων,
– επίδομα ομογενών,
– επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων

close menu