Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Cosmos Business Systems το έργο της ΗΔΙΚΑ για τον ΟΠΕΚΑ

Η Cosmos Business Systems αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, του διαγωνισμού της ΗΔΙΚΑ με αντικείμενο την «υποστήριξη, ανασχεδιασμός, ανάπτυξη λειτουργικοτήτων υπαρχουσών εφαρμογών και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, καθώς και η παραγωγική τους λειτουργία, στα πλαίσια της υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)».

Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) των λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ μέσω της πλήρους αξιοποίησης των εφαρμογών που θα εμπλουτιστούν / αναπτυχθούν, η ευθυγράμμιση της λειτουργικότητας αυτών με το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά και ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συστήματος σε φορείς της δημόσιας διοίκησης και πολίτες.

Το έργο κατοχυρώθηκε έναντι 907.060 ευρώ

close menu