Υποδομές

Στην Cenergy Holdings η κατασκευή των υπόγειων καλωδίων του ΑΔΜΗΕ

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε από τον ΑΔΜΗΕ δύο έργα που αφορούν παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.), καθώς και υπογειοποιήσεις των εναέριων Γ.Μ. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδιακών συστημάτων 400 kV για την πλήρη κατασκευή της παραλλαγής της Γ.Μ. 400 kV “Λάρυμνας-Αλιβερίου” πλησίον του ποταμού Λήλαντα. Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδιακών συστημάτων 150 kV για τις υπογειοποιήσεις των εναέριων Γ.Μ. 150 kV “Λάδωνας-Πάτρα” και “Πάτρα-Πύργος” στην περιοχή της Μεσσάτιδας.

Τα έργα θα συμβάλλουν στη διασφάλιση του εφοδιασμού του διασυνδεδεμένου συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό, καθώς τα υπόγεια δίκτυα έχουν μειωμένη έκθεση σε κινδύνους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024, ενώ τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα.

“Η Hellenic Cables συμβάλλει, μέσω των λύσεων με το ‘κλειδί στο χέρι’ που προσφέρει, στον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων, η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει τη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου, αποδοτικού και ασφαλέστερου ηλεκτρικού δικτύου για την χώρα μας”, ανέφερε ο κ. Κώστας Σαββάκης, Senior Commercial Director της Hellenic Cables.

close menu