Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Active έργο 3,9 εκατ. ευρώ για να γίνει ο Βόλος Smart City

Την υλοποίηση έργου Smart City στον δήμο Βόλου ανέλαβε η Active, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με τις δημοτικές αρχές της πόλης. Το έργο, προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ), περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Σύστημα έξυπνης διάβασης και ανίχνευσης πεζών.
  • Έξυπνο σύστημα διαχείρισης IoT συσκευών και αισθητήρων άρδευσης δημοτικών πάρκων.
  • Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων σε πραγματικό χρόνο.
  • Δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας αέρα.
  • Ψηφιακό Δίδυμο της Πόλης (Digital Twin) με ενσωματωμένο ενιαίο οδολόγιο και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του δήμου αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS.
  • Πλατφόρμα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων κ.α.
close menu