Επιχειρήσεις

Στη Uni Systems η ψηφιοποίηση 20.500 αντικειμένων στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Η καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τα στάδια εξέλιξης του έργου επί τόπου σε εγκαταστάσεις στο χώρο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου ή στην έδρα του αναδόχου

Στη Uni Systems κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, o διαγωνισμός με αντικείμενο «υπηρεσίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης 20.500 αντικειμένων του πρώην Βασιλικού κτήματος Τατοΐου».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση περίπου 20.500 αντικειμένων του πρώην Βασιλικού κτήματος Τατοΐου, τα οποία κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες:

– ομάδα Α: Περίπου 7.000 αντικείμενα (αντικείμενα από ξύλο ή ύφασμα καθώς και αντικείμενα μικροτεχνίας)

– ομάδα Β: Περίπου 1.500 έπιπλα, γεωργικά εργαλεία, οικιακός εξοπλισμός και άλλα ογκώδη αντικείμενα ποικίλων διαστάσεων ,τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

– ομάδα Γ: Περίπου 12.000 αντικείμενα από ύφασμα τα οποία είναι συσκευασμένα σε κούτες και βρίσκονται αποθηκευμένα σε αποθηκευτικό χώρο του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Η καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τα στάδια εξέλιξης του έργου επί τόπου σε εγκαταστάσεις στο χώρο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου ή στην έδρα του αναδόχου.

TAGS:

close menu