Έργα - Εγκαταστάσεις

Στη Byte οι άδειες Microsoft της ΕΥΔΑΠ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ

Η Byte είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ για την Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης μέσω σύμβασης Microsoft Enterprise Agreement». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 7,22 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  1. H προμήθεια αδειών λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω συμφωνίας Enterprise Agreement.
  2. H παροχή υπηρεσιών ενοποιημένης υποστήριξης Enterprise της κατασκευάστριας.
  3. H παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής τεχνικής υποστήριξης και δικτυακής διασύνδεσης.
  4. H παροχή υπηρεσιών κυκλώματος δικτυακής σύνδεσης.
close menu