Στελέχη

Στελέχη του Δημοσίου τομέα «διαρρέουν» προς τις εταιρείες ΤΠΕ/ICT. Το ιδιότυπο brain drain επιδρά αρνητικά στα έργα ΤΠΕ

Την παραπάνω επιγραφή διαβάζουν οι επιβάτες του ΗΣΑΠ, αλλά και οι επισκέπτες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως «τρανφορμοποιήθηκε» από τη νέα Κυβέρνηση αλλά και μετά από σειρά μεταβολών από την περίοδο που η πληροφορική υποστήριξη της Φορολογίας μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στην ΑΑΔΕ. Εκτός από τα διαχρονικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων της Πληροφορικής για αύξηση αποδοχών μέσω, κυρίως, ειδικών επιδομάτων και αμοιβών στο πλαίσιο εκτέλεσης ειδικών καθηκόντων, πέραν των συμβατικών, τελευταία καταγράφεται ένα ιδιότυπο brain drain από το Δημόσιο (και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση) προς τον ιδιωτικό τομέα.

Με δεδομένο την απόλυτη έλλειψη έμπειρων στελεχών σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες των έργων του Ταμείου Ανασυγκρότησης και του ΕΣΠΑ, ήταν δεδομένο πως οι εταιρείες ΤΠΕ θα έστρεφαν την προσοχή τους και προς τον δημόσιο τομέα. Από την αναίτια κατάργηση της πρόσθετης αμοιβής των πληροφορικάριων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι αναλάμβαναν καθήκοντα εσωτερικής συνεργασίας με τους αναδόχους των έργων ΤΠΕ για την ομαλή υλοποίησή τους, διαπιστώνεται μία διακριτή «απόσυρση» από την πρώτη γραμμή της υλοποίησης των έργων. Επίσης η ασαφής ένταξη των περισσοτέρων υποχρεώσεων υλοποίησης στο γενικό καθηκοντολόγιό τους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού ολοκλήρωσης αρκετών έργων του RRF αλλά και παλαιοτέρων που λιμνάζουν χωρίς το ενδιαφέρον για την παράδοσή τους. Η υστέρηση του ρυθμού υλοποίησης θα γίνει εντονότερη το επόμενο διάστημα, καθώς στην «αρένα» των έργων ΤΠΕ θα εισέρχονται όλο και περισσότερα έργα με τις ομάδες υλοποίησης να έχουν πεπερασμένες δυνατότητες έγκαιρης υλοποίησης.

Βέβαια υπάρχει η αντίθετη άποψη από σημαντικό μέρος της πλευράς των εταιρειών και μέρους παραγόντων εκτός του δημοσίου τομέα παραγόντων ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά  στο πλαίσιο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων ΤΠΕ/ICT. Η συγκεκριμένη παράμετρος για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων ΤΠΕ στον Δημόσιο τομέα έχει τελευταία «γκριζάρει» από διάφορες αυθαίρετες ερμηνείες, που δεν θα βρουν κερδισμένη καμία ενδιαφερόμενη πλευρά: ούτε τις ανάδοχες εταιρείες, ούτε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ούτε και τους πληροφορικάριους του δημόσιου τομέα, τουλάχιστον όσους δεν θα περάσουν από την ιδιότυπη «δίοδο» του brain drain προς τον ιδιωτικό τομέα και θα παραμείνουν στις «επάλξεις» της δημόσιας διοίκησης.

Οι αναντιστοιχίες και οι διακρίσεις

Στέλεχος πληροφορικής σε καίριο δημόσιο φορέα, με υπερεικοσαετή εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων δημοσίων έργων πληροφορικής αναφέρει ictplus.gr: «Δεν είναι δυνατόν κρατικοί Φορείς, κατά τα άλλα με αναμφισβήτητη ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίηση έργων ΤΠΕ με έμφαση στους χώρους της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, να αναλαμβάνουν με απευθείας αναθέσεις σειρά έργων και εμείς (Σ.Σ: το «εμείς» αναφέρεται στα στελέχη  της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας) να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε απλά έργα ούτε με αυτεπιστασία όπως γινόταν παλαιότερα».

Άλλο ανώτερο διευθυντικό στέλεχος πληροφορικής του δημοσίου τομέα αναφέρει: «Τον τελευταίο καιρό καταγράφεται ένα ιδιότυπο brain drain από τον δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στα στελέχη ηλικίας από 35 έως 45 χρονών, τα οποία μπροστά σε προτάσεις με πολύ  υψηλότερο μισθολόγιο, πρόσθετα κίνητρα και πολυετή συμβόλαια αποσύρονται από τις θέσεις τους». Επίσης, θα προσθέταμε εμείς, είναι χαρακτηριστικές οι αποχωρήσεις στελεχών από θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα (στελέχη κυρίως με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις αορίστου χρόνου), τα οποία σήμερα είναι επικεφαλής εταιρειών ή ανεξάρτητοι σύμβουλοι με μεγάλες επιτυχίες στην υλοποίηση δημοσίων έργων. Επίσης κινούνται και ως «καταλύτες διαδικασιών», ειδικά στην επιτάχυνση της αξιολόγησης και κατακύρωσης των διαγωνισμών.

Δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί επίσης και η σοβαρή ζήτηση στελεχών από τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μεγάλες και τις αναπτυσσόμενες που δεν έχουμε και λίγες, που υλοποιούν εκτεταμένα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ανάγκες οι οποίες στο άμεσο μέλλον θα γίνουν πιεστικές.

Ανάλογες καταστάσεις βιώνουν και οι υπηρεσίες πληροφορικής στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, εν μέσω εκκίνησης υλοποίησης σειράς έργων για «Έξυπνες Πόλεις» μετά την χρηματοδότησή τους με πάνω από 400 εκατ. ευρώ από το υπουργείο «Ψη-Δια».

Εν κατακλείδι μπορεί ο επιχειρηματικός κλάδος της Πληροφορικής να μην βρίσκει εξειδικευμένα στελέχη όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, όμως και στον δημόσιο τομέα υπάρχει αντίστοιχη έλλειψη στελεχών, η οποία πολύ σύντομα θα μεταφραστεί σε μείωση του ρυθμού υλοποίησης των έργων ΤΠΕ του RRF.

Γιάννης Χαλαβαζής

close menu