Οικονομικά αποτελέσματα

Σταθερά τα μεγέθη της Intralot στο α΄ τρίμηνο – Απώλειες στην Αργεντινή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.05.2024 και διόρισε Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο χρήσης, γνωστοποίησε ο όμιλος Intralot. Αναλυτικότερα, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 85,1 εκατ. ευρώ (-4,8% σε σχέση με πέρυσι, περιλαμβανομένης της επίπτωσης -6,7 εκατ. ευρώ λόγω μεταβολής συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αργεντινή τον Δεκέμβριο του 2023). Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αποτελώντας το 56,5% των εσόδων, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 22,4%. Tα VLTs αποτέλεσαν το 12,2%, ενώ τα Συμβόλαια Τεχνολογίας αποτέλεσαν το 8,9%.

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 30,1 εκατ. ευρώ (-10,7% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά), ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στο 35,4% δηλ. στα ίδια επίπεδα με το 35,6% στις 31.12.23. Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 και το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα 3,9 εκατ. ευρώ κέρδη.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 27,1 εκατ. ευρώ. Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 ανήλθαν στα 6,8 εκατ. ευρώ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2024 ανήλθαν στα €190,1 εκατ., αυξημένα κατά €78,2 εκατ. σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2023. Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €329,5 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, μειωμένος κατά €3,7 εκατ. σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2023 και κατά €142,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2023. O προσαρμοσμένος δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στο 2,6x. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,6x.

Στις 9 Απριλίου 2024, η INTRALOT CAPTAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €99.568.000, πλέον τόκων, των ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024. Στις 26.05.2024 ξεκίνησε η λειτουργία της Λοταρίας της British Columbia (BCLC) στον Καναδά με το νέο κεντρικό σύστημα LOTOS X. Κατόπιν της αναθεώρησης των δεικτών αγοράς μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μετοχή της INTRALOT θα εισαχθεί στο Γενικό Δείκτη Τιμών του από τις 25.06.202

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναχρηματοδότησης των Ομολόγων λήξης 2024 μέσω έκδοσης Ομολόγου διαπραγματεύσιμου στο ΧΑΑ και Κοινοπρακτικού δανεισμού με πέντε ελληνικές τράπεζες, με όρους ευνοϊκότερους σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της εταιρείας και την εδραίωση των βασικών χρηματο-οικονομικών δεικτών στα επιθυμητά επίπεδα, ενόσω η εταιρεία διεκδικεί με αξιώσεις μια σειρά από σημαντικά έργα στη Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και τη Βραζιλία».

Σημειώνεται ότι, ο Σωκράτης Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων την Πέμπτη, ανέφερε ότι υπάρχει σκέψη για ενίσχυση του ποσοστού της Intracom Holdings στην Intralot.

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε: «Η Intralot, μέσω της θυγατρικής στις ΗΠΑ, την Intralot Inc., αποκτά όλο και μεγαλύτερο μέγεθος και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τις προοπτικές, ο σχεδιασμός είναι να αυξήσουμε κάποια στιγμή το ποσοστό μας». Υπενθυμίζεται ότι η Intracom Holdings είχε τοποθετηθεί με 25 εκατ. ευρώ στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου της Intralot, αποκτώντας το 7,13% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο κ. Κόκκαλης επίσης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εισαγωγής της Intralot Inc στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, γεγονός που θα ενισχύσει και τη μητρική εταιρεία, σημειώνοντας: «Είμαστε σε συζητήσεις με τους συνεργάτες μας, τον Αμερικανοκορεάτη Soohyung Kim, για αυτό το εγχείρημα».

Εν τω μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.05.2024 και διόρισε Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο

close menu