Οικονομία

Στάσιμη η οικονομία της Ευρωζώνης το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με την Eurostat

Όσον αφορά το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, την υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ κατέγραψε η Λιθουανία με +2,9%

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει τις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων πλήττοντας έτσι την οικονομική δραστηριότητα, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στην ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ. Αναφορικά, το α’ τρίμηνο του 2023, το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην Ε.Ε, ενώ το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ βελτιώθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ε.Ε. το β’ τρίμηνο του 2023.

Όσον αφορά το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, την υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ κατέγραψε η Λιθουανία με +2,9% και ακολουθούν η Σλοβενία με +1,4% και η Ελλάδα με +1,3%. Ουραγοί στην λίστα είναι η Πολωνία με -2,2%, η Σουηδία με -0,8% και η Αυστρία με -0,7%

Αύξηση στην απασχόληση 

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat έδειξαν και αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 και 1,3% στην ζώνη του ευρώ και 1,1% στην ΕΕ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ξεχωριστά στα κράτη μέλη το υψηλότερο ποσοστό αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατέγραψαν οι Λιθουανία, Μάλτα και Πορτογαλία με +1,3% και οι τρεις, ενώ μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Εσθονία με -1,5%.

close menu