Έργα - Διαγωνισμοί

SingularLogic και Indigital ανέλαβαν την ψηφιοποίηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Στην κοινοπραξία «SingularLogic – Indigital» κατακυρώθηκε, έναντι 7,15 εκατομμυριων ευρώ, ο διαγωνισμός για την ψηφιακή αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων περιλαμβάνει τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων (περισσότεροι από 600.000 φάκελοι προσωπικού).

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 100 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τα 50  εκατομμύρια. Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του αρχείου του Ταμείου θα βελτιώσει την εργασία του προσωπικού, θα  οδηγήσει στην εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων των συναλλασσόμενων, θα δώσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία, ενώ θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση ψηφιακών αιτημάτων άλλων φορέων αλλά και των πολιτών.

Επίσης θα επιταχύνει την απονομή των συντάξεων. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της  ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων και άλλες υπηρεσίες.

close menu