Έργα - Διαγωνισμοί

Σε InDigital και Map-Terra Mapping οι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Στις εταιρείες InDigital και Map – Terra Mapping the Globe ανέθεσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών τα δύο έργα ψηφιοποίησης αρχείων και ακίνητης περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, στην InDigital κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός που αφορά στην ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έναντι 743.000 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου γάμων και διαζυγίων
που τηρεί το γραφείο γάμων και διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης στο υποσύστημα γάμων και διαζυγίων του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Αρχιεπισκοπής. Η ψηφιοποίηση αφορά 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951- 1991 καθώς επίσης και 20.000 εγγραφές διαζυγίων της περιόδου 1920-1955.

Η ψηφιοποίηση των εγγραφών συνίσταται στη:
– σάρωση του φυσικού αρχείου προς ψηφιοποίηση και
– καταχώρηση όλων των πεδίων ανά εγγραφή με τη χρήση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής και με την εφαρμογή διπλής παράλληλης καταχώρησης.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στο πλαίσιο του έργου να αναπτυχθεί κατάλληλη εφαρμογή.

Ο δεύτερος διαγωνισμός «Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών «Map – Terra Mapping the Globe», έναντι 2,21 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου, προγραμματίζεται η πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εγγραφών εκκλησιαστικών ακινήτων, τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα από την Αρχιεπισκοπή σε βάση δεδομένων. Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων υφίστανται περί τα 605.000 σαρωμένα έγγραφα (περίπου 1.452.000 σελίδες), για τα οποία δεν έχει γίνει αποδελτίωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αντιστοιχήσει τα εν λόγω έγγραφα (που απλώς σαρώθηκαν και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων) με τις ανάλογες εγγραφές και να καταχωρήσει τα μεταδεδομένα τους (π.χ. συντεταγμένες ακινήτου).

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, θα επιλεγούν 500 εκκλησιαστικά ακίνητα, για τα οποία ο ανάδοχος θα προβεί σε διανυσματοποίηση των σαρωμένων τοπογραφικών σχεδίων τους και εισαγωγή των ψηφιοποιημένων δεδομένων στη γεωχωρική βάση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

close menu