Πληροφορική

Schneider Electric: Ο ρόλος των Data Centers στην ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η εταιρεία συμμετείχε ως bronze χορηγός στο συνέδριο της Teamworks αναδεικνύοντας τη σημασία των data centers του μέλλοντος

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετείχε ως bronze χορηγός στο συνέδριο Digital Transformation 2023 της Teamworks, αναδεικνύοντας τον καίριο ρόλο των data centers στην ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο του συνέδριου, ο Θανάσης Τσικόγιας, Data Center Solutions Architect για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, της Schneider Electric, αναφέρθηκε στις λύσεις της εταιρείας σχετικά με τα data centers του μέλλοντος κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα, EcoStruxure, για data centers, κατοικίες και κτίρια.
Παράλληλα, σημείωσε: «Με γνώμονα πάντα τη βιωσιμότητα, οι ολοκληρωμένες λύσεις μας συμβάλλουν σε παγκόσμιο επίπεδο στην απόδοση των data centers του μέλλοντος. Είναι σημαντικό τα data centers να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ψηφιακού τρόπου ζωής και των έξυπνων κτιρίων και βιομηχανιών. Αναπτύσσοντας βιώσιμα και με μικρό αποτύπωμα data centers, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν αυξημένη ασφάλεια και αυτονομία. Ένα ακόμα όφελος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, εφόσον δε χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες υποδομές. Όλα αυτά, στο τέλος έχουν θετικό αντίκτυπο και στον ίδιο τον καταναλωτή».

Ο κύριος θεματολογικός άξονας του 3ου συνεδρίου Digital Transformation ήταν η εισαγωγή και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και του επιχειρείν.

close menu