Τεχνολογίες

Realtime myDATA στο Regate Effective EXVAN από τη Softone

Η Regate σε συνεργασία με τη Softone ως έναν από τους πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, επέκτεινε το Regate Effective EXVAN, ώστε να επιτρέπει την έκδοση παραστατικών στο πεδίο, με την ταυτόχρονη online και real-time σήμανσή τους με το αναγκαίο ΜΑΡΚ.

Η τιμολόγηση επί αυτοκινήτου έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, διότι (α) παράγει παραπάνω ακυρωτικά από ένα ERP, (β) χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για επιστροφές, (γ) πρέπει να υποστηρίζει ΕΦΚ, (δ) οφείλει να εκδίδει παραστατικά τριγωνικά ή τετραγωνικά ή κατ’ εντολή τρίτου για τις περιπτώσεις αποθηκών εναπόθεσης ή παρακαταθήκης. Αυτές οι υποπεριπτώσεις δημιουργούν πολλαπλές εγγραφές στην πλατφόρμα myData που απαιτούν πολύ ανάλυση. Η ανάλυση αυτή έχει πραγματοποιηθεί εδώ και αρκετούς μήνες από τη Regate σε συνεργασία με τη Softone, με αποτέλεσμα το Regate Effective να είναι σύννομο ως προς τα ζητούμενα της ΑΑΔΕ.

Σε τεχνικό επίπεδο, η εμπειρία της Regate τα τελευταία 17+ χρόνια πάνω σε mobile λύσεις σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Softone έχουν συνδυαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια των επικοινωνιών, με αποτέλεσμα όταν μια επικοινωνία με τον εκτυπωτή ή με την ΑΑΔΕ ή με τον server συγχρονισμού αποτύχει, να υπάρχουν εύκολο recovery που δεν φαίνεται στα μάτια του οδηγού-πωλητή.

close menu