Πληροφορική

Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού – “Green Pass” με ISO Standard έτοιμο και διαθέσιμο

Η Scytáles AB με περηφάνια ανακοινώνει ότι το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού και Επικύρωσης της Scytáles ΑΒ με βάση ένα Διεθνές Πρότυπο Ανάγνωσης είναι έτοιμo και διαθέσιμo για να εξυπηρετήσει μέσω της χρήσης του κυβερνήσεις και δισεκατομμύρια πολιτών σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει προτάσεις αυτό το μήνα για ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού που θα διευκολύνει τα ταξίδια των πολιτών της ΕΕ. Η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό σε επίπεδο ΕΕ θα παρέχει απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί, ή διαθέτει αποτελέσματα τεστ covid-19 αλλά και πληροφορίες σχετικά με την πανδημία και την πορεία προς την ανάκαμψη.

«Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού θα διευκολύνει τη ζωή των Ευρωπαίων. Στόχος είναι να μπορέσουν σταδιακά να κινηθούν με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο εξωτερικό – για εργασία ή τουρισμό», Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο τροχός δεν χρειάζεται να επανεφευρεθεί. Η λύση υπάρχει ήδη και έχουν γίνει διεθνείς δοκιμές διαλειτουργικότητας, ενώ είναι ενσωματωμένο για χρήση αποκλειστικά σε κινητά τηλέφωνα.

Με αυστηρή συμμόρφωση με το GDPR και διαλειτουργικότητα πιστοποιημένη με ISO 18013-5

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού της Scytáles συνδυάζει τα αποτελέσματα των εξετάσεων COVID-19 και την απόδειξη εμβολιασμού με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με ένα επίσημο έγγραφο ταυτότητας. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες είναι συμβατές με το GDPR στο βαθμό που κατά την κοινή χρήση της απόδειξης εμβολιασμού, πρέπει να δοθεί συγκατάθεση από τον πολίτη. Η συμμόρφωση με τον GDPR προστατεύει τον πολίτη από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και η εφαρμογή υποστηρίζεται από ένα κωδικό PIN και μια βιομετρική επικύρωση.

“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού που βασίζεται σε ένα διεθνές πρότυπο, ψηφιακά και με ασφάλεια αποθηκευμένο στα κινητά μας τηλέφωνα,θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε εντός της ΕΕ. Το πρότυπο ISO και η συμμόρφωση με τις οδηγίες GDPR κατοχυρώνουν ότι οι πληροφορίες μπορούν να διαβάζονται και να επικυρώνονται διασυνοριακά. Καμία άλλη μορφή, έντυπη ή οποιαδήποτε άλλη, δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς τον κίνδυνο παραποίησης και πιθανού κενού ασφαλείας (διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών)”, Γιάννης Γλυκός, Country Manager Ελλάδα και Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης, Scytáles AB.

Η Scytáles AB μαζί με τον παγκόσμιο συνεργάτη της GET Group είναι η κινητήρια δύναμη στις εργασίες τυποποίησης ISO από το 2016. Υπάρχουν τρεις κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους πρέπει να κατασκευαστεί ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού , οι οποίοι είναι ήδη σε ισχύ με το τρέχον ISO 18013-5:

Προστασία προσωπικών δεδομένων & Ανωνυμοποίηση: σεβασμός των κανόνων του GDPR και ακόμη μεγαλύτεροι περιορισμοί για τη διασφάλιση της πλήρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τη χορήγηση μόνο των απολύτως απαραίτητων πληροφοριών από τους πολίτες στον αντίστοιχο μηχανισμό ελέγχου, σε πλήρως ασφαλισμένο περιβάλλον και για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Διαλειτουργικότητα: η απόλυτη ανάγκη να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη και από όλο τον κόσμο απρόσκοπτα, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την πιστοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού ISO, στην περίπτωσή μας ISO-18013-5.

Λειτουργία εκτός σύνδεσης: η δυνατότητα αποτελεσματικής επικύρωσης,προστατεύοντας παράλληλα απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα, σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος σύνδεσης.

close menu