Προϊόντα-Υπηρεσίες

Ψηφιακό έργο για τη ΣΤΑΣΥ ανέλαβε η Lavisoft

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ) ανέθεσαν στη LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής το Έργο Υλοποίησης της ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το Μέτρο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργαζομένου. Η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ απασχολεί 2.600 εργαζομένους σε πολλαπλά σημεία του Μετρό, ΗΣΑΠ και Τράμ. Η υλοποίηση θα γίνει μέσω του συστήματος Ωρομέτρησης Εργαζομένων Time Master της LAVISOFT.

Όπως αναφέρει η εταιρία, το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT. Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Το Time Master έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.

Επιχειρήσεις

close menu