Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόταση του ERGP για ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην ταχυδρομική αγορά

To Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ERGP) υπέβαλε τις απόψεις του στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act Package -DSA). Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε τα θέματα που αφορούν την ταχυδρομική αγορά και ενδέχεται να απαιτούν παρέμβαση μέσω του DSA, λαμβάνοντας υπόψη το μετασχηματισμό του ταχυδρομικού τομέα, λόγω της ψηφιοποίησης, καθώς και την μεγάλη ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών.

Ειδικότερα, οι απόψεις του ERGP συνοψίζονται ως εξής:

  • Οι διαδικτυακές πλατφόρμες εξελίσσονται σταδιακά από απλούς διαμεσολαβητές σε παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών, προσφέροντας στους χρήστες διευρυμένες δυνατότητες, όπως π.χ. τη δυνατότητα παραγγελίας, εκπλήρωσης παραγγελίας, πληρωμής και αποστολής. Η εξέλιξη αυτή τείνει, αφενός να ενισχύσει τη δύναμη των διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της παροχής υπηρεσιών που μπορεί να θεωρηθούν μέρος του ταχυδρομικού τομέα και αφετέρου ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την τελική απόφαση των χρηστών ως προς την επιλογή παρόχου και υπηρεσίας.
  • Για την εύρυθμη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού απαιτούνται κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις και συνεχής εποπτεία από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ). Λόγω της περαιτέρω ενοποίησης των διαδικτυακών πλατφορμών, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα ανταγωνισμού τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά υπηρεσιών.
  • Oι ΕΡΑ θα πρέπει να διαθέτουν διευρυμένες ρυθμιστικές αρμοδιότητες και επαρκή εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης των εξελίξεων που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Περαιτέρω, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί, όπου απαιτείται, η σχετική νομοθεσία (π.χ. μελλοντικό ταχυδρομικό κανονιστικό πλαίσιο, κανονισμός για τα διασυνοριακά δέματα, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κανονισμός P2B) για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών και αθέμιτων πρακτικών στην ταχυδρομική αγορά.

Συμπερασματικά, το ERGP θεωρεί ότι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες του DSA σχετικά με τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο του ταχυδρομικού τομέα:

  • Δεδομένου ότι ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες εξελίσσονται σταδιακά σε παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ενσωματώνοντας και ταχυδρομικές υπηρεσίες (παράδοση αγαθών/υπηρεσιών), το DSA θα πρέπει να λάβει υπόψη εάν μια διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ταχυδρομικός πάροχος, σύμφωνα με το ταχυδρομικό κανονιστικό πλαίσιο.
  • Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ταχυδρομικών χρηστών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενισχυθούν (εάν χρειάζεται), καθώς υφίσταται σταδιακή μετάβαση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, από το μοντέλο αγοράς με επίκεντρο τον «αποστολέα» στο μοντέλο αγοράς με επίκεντρο τον «παραλήπτη».

Το πλήρες κείμενο με τις απόψεις του ERGP είναι διαθέσιμο εδώ:

 

TAGS:

close menu