Έργα - Διαγωνισμοί

Προσφυγή της ΔΕΗ για τον αποκλεισμό της από το UFBB

Προσφυγή στην αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατέθεσε η ΔΕΗ με αφορμή τον αποκλεισμό της από την διαγωνιστική διαδικασία. Σύμφωνα με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο αποκλεισμός της από την διαγωνιστική διαδικασία οφείλεται σε λάθος του συστήματος καθώς η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από την μεριά της έγινε εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού.

Στην προσφυγή που κατέθεσε  λίγο πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η εταιρεία συμπεριέλαβε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν πως η προσφορά της κατατέθηκε εντός του χρονικού ορίου του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου αποδεικτικού κατάθεσης ένα λεπτό πριν από την λήξη της προθεσμίας.

H αρμόδια αρχή καλείται να αποφανθεί εντός 20 ημερών επί της προσφυγής. Ακόμα κι αν απορριφθεί όμως, η ΔΕΗ θα μπορούσε σε δεύτερη φάση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ultra-Fast Broadband (UFBB) είναι το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας και στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ ( 868 εκατ. Με ΦΠΑ) και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τους αναδόχους (400 εκατ. ευρώ) αλλά και από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ (300 εκατ. ευρώ). Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας αφού αφορά δυνητικά 750.000 συνδέσεις – γραμμές, περίπου δηλαδή το 18% των συνολικών, προσφέροντάς ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Μbps και δυνατότητα αναβάθμισης έως 1Gbps.

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είχε κάνει δεκτές δύο προσφορές που κατατέθηκαν από τον ΟΤΕ και από την κοινοπραξία της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Επίσης, προ δύο περίπου εβδομάδων έχει προχωρήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υπέβαλαν οι δύο υποψήφιοι και υπολειπόταν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ώστε να μοιραστούν στους δύο υποψηφίους οι επτά περιοχές (lots) στις οποίες και χωρίζεται το έργο για να ξεκινήσει σταδιακά η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε περιοχές της χώρας που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον.

Δημόσια διοίκηση

close menu