Νομοθεσία

Πρόσβαση στο αποθεματικό της ΕΕΤΤ αποκτά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσβαση στο αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων αποκτά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά την τροπολογία που κατέθεσε σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το ποσό που απομένει στην ΕΕΤΤ, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της, κατά 80% κατευθύνεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Το 20% μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα ποσό που για το 2022 εκτιμάται σε 5,4 εκατ. ευρώ καθώς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ το οικονομικό της αποτέλεσμα θα είναι 27,4 εκατ. ευρώ. Το 2021 το 20% του οικονομικού αποτελέσματος της Επιτροπής αντιστοιχούσε σε 6,6 εκατ. και το 2020 σε 10,7 εκατ. ευρώ.

Βάσει της τροπολογίας, οι δαπάνες που μπορεί να κάνει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) δύναται να αφορούν: Στην προμήθεια εξοπλισμού, υπηρεσιακές μετακινήσεις – αποστολές πολιτικής ηγεσίας και των συνεργατών αυτής, επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη, αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων, συνεδρίων σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το υπουργείο και τη γραμματεία ή άλλους φορείς, κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προστασία και ασφάλεια των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να χρηματοδοτούν την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού τους, από ίδιους πόρους ή και από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ.

Δημόσια διοίκηση

close menu