Τηλεπικοινωνίες

Προς διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ο ΟΤΕ

Τη διανομή μερίσματος  0,68 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2020, ενέκρινε η ετήσια τακτική  Γ.Σ. των  μετόχων του ΟΤΕ,  η οποία εξέλεξε και  το  νέο  10μελές Δ.Σ. της εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή  25 Ιουνίου 2021,  ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ενώ ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Επίσης, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Η  σύνθεση του νέου  Δ.Σ έχει ως εξής:

  1. κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
  3. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος
  4. κ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος
  5. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
  6. κα. Dominique Leroy, Μη εκτελεστικό μέλος
  7. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος
  8. κα. Catherine de Dorlodot, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  9. κ. Δημήτρης Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  10. κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος
close menu