Έρευνα & Καινοτομία

Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ δημοσίευσε  το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες. Η Δράση έχει σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού έργου ως επιστημονικοί υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα.

Κάθε ερευνητική πρόταση θα υποβάλλεται σε ένα επιστημονικό πεδίο μίας από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια και Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Μέχρι σήμερα το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ έχει προκηρύξει τρεις δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 58.580.000 ευρώ για μεταδιδάκτορες, ενώ ήδη υλοποιούνται ή ξεκινά η υλοποίηση πάνω από 290 έργων μεταδιδακτόρων, από τις πρώτες δυο προκηρύξεις του Ιδρύματος, στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

«Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, το οποίο οφείλει να εκμεταλλευτεί με αποτελεσματικότερο τρόπο. Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ένα καλύτερο περιβάλλον, ώστε να διευκολύνουμε τους ερευνητές και να αφοσιωθούν αποκλειστικά στο έργο τους. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει αταλάντευτα τις προγραμματισμένες προκηρύξεις αλλά και τις αξιολογήσεις δράσεων σε εξέλιξη, παρά τις αντιξοότητες του COVID-19, δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δρ. Χρίστος Δήμας. «Η νέα προκήρυξη για Μεταδιδάκτορες ύψους 8 εκατ. ευρώ, έρχεται σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για την ελληνική επιστημονική κοινότητα, μεσούσης της πανδημίας και ενισχύει τους νέους μας επιστήμονες προκειμένου να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στην πατρίδα τους.

close menu