Προϊόντα-Υπηρεσίες

Profile: Η Attica Bank επέλεξε το RiskAvert, σύστημα διαχείρισης κινδύνων

H Attica Bank επέλεξε το RiskAvert της Profile Software, το οποίο είναι ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και υπολογισμού εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και δεικτών ρευστότητας με την υποστήριξη XBRL λειτουργιών, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κανονιστικές οδηγίες.

Η λύση RiskAvert αποτελεί αξιόπιστη και αυτοματοποιημένη πλατφόρμα, που επιτρέπει στις τράπεζες ακριβείς υπολογισμούς εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και παραγωγή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΒΑ / Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). H λύση διαθέτει ολοκληρωμένο cube-based MIS μηχανισμό αναφορών, που υποστηρίζει τις απαιτήσεις Δημοσιοποίησης Πληροφοριών (Pillar III Market Disclosures).

Το RiskAvert παρέχει δυνατότητες πλήρως αυτοματοποιημένης αποστολής των εποπτικών αναφορών σε μορφή XBRL. Η λύση καλύπτει το πλέον πρόσφατο μοντέλο δεδομένων για όλες τις αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο απαιτήσεων της (ΕΒΑ) Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), εξασφαλίζοντας την υποβολή του συνόλου των εποπτικών αναφορών, όπως COREP, FINREP (IFRS & GAAP), IP Losses, Large Exposures, Leverage, Asset Encumbrance, Additional Monitoring Tools, Liquidity, Funding plans, supervisory benchmarking portfolios κτλ.

Η ομάδα της Profile διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών έργων που αφορούν στην κανονιστική συμμόρφωση στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, έχει την ικανότητα να προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα εντός του προσυμφωνημένου χρόνου και κόστους

close menu