Υποδομές

Προχωράει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του οδικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη

Tο οδικό έργο, προϋπολογισμού 248 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, συνολικού μήκους 43 χλμ.,

Προχωράει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ. που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η συμμετοχή στον διάλογο τριών σχημάτων τα οποία συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες κατασκευαστκές. Με τη λήξη του διαλόγου, τα σχήματα θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Ειδικότερα, το οδικό έργο, προϋπολογισμού 248 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, συνολικού μήκους 43 χλμ., είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη και από Μαυρολεύκη σε Δράμα.

H κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή νέων τμημάτων περίπου 29,5 χλμ..

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας). Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης.

Η οδική σύνδεση Δράμας – Αμφίπολης – Εγνατίας Οδού, αποτελεί τον βασικό άξονα εξυπηρέτησης των εμπορευματικών και επιβατικών κυκλοφοριακών ροών μεταξύ της πόλης της Δράμας αλλά και της ευρύτερης περιοχής με τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού που διατρέχει την Β. Ελλάδα και συνδέεται με πόλεις, λιμάνια, αεροδρόμια αλλά και βιομηχανικές περιοχές.

Η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις, με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά της, με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και τη νότια Ελλάδα.

Η επίλυσή του με την κατασκευή ενός καινούριου και βασισμένου στα σύγχρονα πρότυπα κάθετου οδικού άξονα, αφενός θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει τη μετακίνηση εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων, μιας και αποτελεί τον οδικό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια της χώρας. Επιπλέον θα μειώσει το χρόνο μετακίνησης και θα διατηρήσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, εφόσον θα εξακολουθεί να μην διέρχεται από κατοικημένες περιοχές.

close menu