Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προ των πυλών οι διαγωνισμοί για μεγάλα έργα από την ΚτΠ

Ένα βήμα πριν από τη διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται μία σειρά από σημαντικά έργα που ετοιμάζεται να προκηρύξει τους επόμενους μήνες η ΚτΠ

Ένα βήμα πριν από τη διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται μία σειρά από σημαντικά έργα που ετοιμάζεται να προκηρύξει τους επόμενους μήνες η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται μία σειρά από μεγάλα έργα που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, όπως

–  Σύστημα Παρακολούθησης Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων,  80 εκατ. ευρώ.

–  Δράσεις για την Ενίσχυση της Ασφάλειας των Πληροφοριών και των Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα, 102 εκατ. ευρώ.-

Προμήθεια σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος (Radar), 35 εκατ. ευρώ.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας, 6,7 εκατ. ευρώ.

–  Πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού 2,2 εκατ. ευρώ.

– Πλατφόρμα για την ελληνική χειροτεχνία, 1,2 εκατ. ευρώ.- Ανάπτυξη Μητρώου παρακολούθησης του Ιδιωτικού Χρέους, 1 εκατ.

–  Απογραφή, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του τομέα Πρόνοιας, 999.000 ευρώ.

–  Υλοποίηση, υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας, παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, καλής λειτουργίας και εποπτείας του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Implementation & Interoperability Services for LMS Platform), 931.000 ευρώ.

–  Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης (ERP)  και Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMS), 410.000 ευρώ

close menu