Χρηματιστήριο

Πράσινο φως στην εισαγωγή της DOTSOFT στην ΕΝ.Α. PLUS

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, την Παρασκευή 4 Αυγούστου αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.”, (ISIN:GRS531003002) με διακριτικό τίτλο “DOTSOFT A.E.” για την ένταξη των μετοχών της στην Κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της “DOTSOFT A.E.” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο Ένταξης δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

close menu