Πληροφορική

Πιστοποίηση της Digimark με το Πρότυπο ISO 9001:2015

Η Digimark ανανέωσε την πιστοποίηση της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο κατέχει από το 2008, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης GCERT.

Θεμελιώδης πολιτική της Digimark είναι να εφαρμόζει πρότυπα ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τον τρόπο λειτουργίας της.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 διασφαλίζει ότι η Digimark διατηρεί ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της χτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος της Digimark είναι η δέσμευση της στη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών της, η οποία αποτυπώνεται στην άριστη ποιότητα των εργασιών της και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της από την αρχική επικοινωνία μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.

Η Digimark έχει σαν πρωταρχικό μέλημα τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της με την πιστοποιημένη ποιότητα της.

close menu