Πληροφορική

Πιστοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO/IEC 20000-1:2018 για την Pylones Hellas

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία 25 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ν.Α. Ευρώπη, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018 ύστερα από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας.

Η Pylones Hellas δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών της εδώ και 25 χρόνια επιβεβαιώνει με τη πιστοποίηση αυτή ότι είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς, βάσει στοχοθετημένων δεικτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της ακολουθώντας τις διεθνής βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης ποιότητας.

Η πιστοποίηση αυτή της Pylones Hellas, εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της εταιρείας ακολουθεί και εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που της επιτρέπουν να παρέχει ένα εμπεριστατωμένο, αναγνωρισμένο και δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης, που της επιτρέπει να προγραμματίζει, να διαχειρίζεται, παρακολουθεί αλλά και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους συνεργάτες της.

Η εταιρεία είναι επίσης πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, που  αφορά την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών της καθώς και κατά ISO 27001:2013 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της.

«Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να αναδείξει την ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών αλλά και πολιτικών που εφαρμόζουμε καθώς και αναδεικνύει την συνεχή δέσμευση μας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους συνεργάτες χωρίς «εκπτώσεις» στο τομέα της ποιότητας. Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής ευθυγραμμίζονται τόσο με τις ανάγκες της εταιρείας μας εσωτερικά όσο και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που στόχο έχουν να απλοποιήσουν της ψηφιακές προκλήσεις των συνεργατών μας!» δηλώνει ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas.

Τι είναι η πιστοποίηση « ISO/IEC 20000-1» ;
Το ISO/IEC 20000-1 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο τη Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM). Περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών διαχείρισης για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση και στους πελάτες της. Η εφαρμογή του ISO/IEC 20000-1 και η πιστοποίηση του επιτρέπει στην Pylones Hellas πλέον να αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχει εναρμονίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

close menu