Επιχειρήσεις

Pfizer: Νέα επένδυση στη Θεσσαλονίκη με παγκόσμιο κέντρο βελτίωσης φαρμάκων

Το «Safety Surveillance & Risk Management» έχει παρουσία σε συνολικά οκτώ χώρες στον κόσμο. Τέσσερις από αυτές είναι στην Ευρώπη, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ελβετία.

Νέα επένδυση για την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer στη Θεσσαλονίκη το 2022, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της για την χρήση που έληξε 30 Νοεμβρίου 2022, με τη λειτουργία τμήματος που θα έχει ως αντικείμενο την ασφάλεια των φαρμάκων και τη «φαρμακοεπαγρύπνηση».

Το «Safety Surveillance & Risk Management» έχει παρουσία σε συνολικά οκτώ χώρες στον κόσμο. Τέσσερις από αυτές είναι στην Ευρώπη, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ελβετία.

Τα στελέχη του νέου αυτού τμήματος ονομάζονται «Safety Leads», είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων και βασική τους δραστηριότητα θα είναι η ανάλυση και κατανόηση δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων της Pfizer παγκοσμίως. Τα δεδομένα που θα αναλύουν θα προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά, αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών, κλινικές και μη κλινικές μελέτες (in vitro & in vivo) και επιδημιολογικές μελέτες.

Οι Safety Leads, θα είναι υπεύθυνοι για την βελτιστοποίηση του προφίλ ασφαλείας ενός ή περισσότερων φαρμακευτικών προϊόντων της Pfizer. Παράλληλα, στις αρμοδιότητες του νέου παγκόσμιου τμήματος θα είναι και η συνεργασία και αλληλεπίδραση με τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο για θέματα ασφάλειας φαρμάκων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος έχει ήδη ξεκινήσει με την πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών από όλες τις ιατρικές ειδικότητες. «Το νέο αυτό τμήμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ιατρούς από την Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη την Ελλάδα να εργαστούν για τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer και να συμβάλλουν στην εξέλιξη και στη βελτιστοποίηση των φαρμάκων και εμβολίων της εταιρίας», αναφέρει η εταιρεία.

Αναφορικά με τις δύο αρχικές επενδύσεις στην Θεσσαλονίκη, η Pfizer αναφέρει ότι ήδη απασχολούν 800 εργαζόμενους. Εξ αυτών οι 450 απασχολούνται στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Pfizer Centre for Digital Innovation) και 350 στο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Pfizer.

«Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί από τον Μάιο του 2020 και απασχολεί ήδη περισσότερους από 450 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data / Analytics)» αναφέρει η Pfizer.

Από την άλλη πλευρά, το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών εντάσσεται στην παγκόσμια στρατηγική της Pfizer να δημιουργήσει έξι παγκόσμια Κέντρα σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, με στόχο την απλοποίηση και την ενοποιημένη διαχείριση κομβικών εσωτερικών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν στους τομείς:

  • Οικονομικών,
  • Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
  • Μισθοδοσίας, Διαχείρισης έργων,
  • Προμηθειών και
  • Εσωτερικών πολιτικών λειτουργίας της Pfizer παγκοσμίως.
  • Το κέντρο αυτό υποστηρίζει 70 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και ήδη απασχολεί περισσότερους από 350 εργαζόμενους.

Για τη χρήση του 2021-2022, η Pfizer ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 13% στα 640,7 εκατ. ευρώ από 565,6 εκατ. ευρώ. Αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των επιβαρύνσεων (rebate & clawbak) και των επιστροφών, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 488,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15%. Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 18,0 εκατ. ευρώ, από 13,4 εκατ. ευρώ που ήταν την περίοδο του 2021-22. Η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων προέρχεται από την ελληνική αγορά, και μόνον ένα μικρό μέρος τους προέρχονται από την Κυπριακή και την αγορά της Μάλτας.

Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την καλή πορεία την περίοδο 2021-2022, κυρίως στην πορεία του εμβολίου της Pfizer, ενώ για τη χρήση 2022-2023, εκτιμά ότι θα σημειώσει μικρή κάμψη εσόδων.

Πηγή: powergame.gr

close menu